Sme certifikovaný predajca
produktov San Marco

Priamo na predajni Vám
namiešame 1 200 odtieňov

V stavebníctve máme viac ako
20 rokov skúseností

Vyberte si z našej ponuky

Výskyt plesní, machov a húb môže viesť k narušeniu vzhľadu a celistvosti vonkajších a vnútorných stien a je serióznou hrozbou nielen pre staršie a už poškodené objekty, ale aj pre novostavby bez viditeľných nedokonalostí a defektov.
Výskyt plesní v interiéri zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňuje naše zdravie a preto by sme im v prípade ich výskytu mali venovať dostatočnú pozornosť.

Príčiny vzniku:

Hlavnou príčinou vzniku plesní a húb na vnútorných stenách budovy je zvýšená vlhkosť a kondenzácia vodných pár na stenách. Tento fenomén závisí od mnohých činiteľov:

• Nedostatočná výmena vzduchu v interiéri
• Problémy s kapilárne vzlínajúcou zemnou vlhkosťou objektoch
• Prítomnosť rozmerného stenu zakrývajúceho nábytku, ktorý zamedzuje optimálnej cirkulácii vzduchu pri nezateplených stenách
• Miestnosti s vysokou vlhkosťou alebo s vysokou stálou produkciou vodných pár (kuchyne, kúpelne)
• Nevhodne uplatnené stavebné materiály, metódy a techniky, ktoré môžu viesť k vzniku nežiaducich tepelných mostov.

Možné následky:

Napadnutia plesňami sú často na prvý pohľad nezistiteľné až do okamihu, kedy sa prejavia ich nežiaduce následky:

• Typický zatuchnutý pach
• Deštrukcia steny
• Precitlivelosť (alergia) vyvolaná u náchylných jedincov a detí
• Nesúdržnosť a postupné opadávanie a práchnivenie mikroorganizmami napadnutého materiálu, ktoré napomáha infiltrácii a hromadeniu vlhkosti v podklade, s následným rozrušením štruktúry.

Najdôležitejšou ochranou proti vzniku plesní je preto všeobecne známa a účinná prevencia, ktorá spočíva minimálne v štyroch základných bodoch, teda v:

• prednostnom používaní prírodných stavebných materiálov resp. materiálov, ktoré zabezpečia prevenciu proti plesni napr. nanesenie finálneho antikondezačného náteru SUPERCONFORT s obsahom dutých sklenených mikroguličiek 3M.
• zabezpečení priedušnosti obytných priestorov
• zabezpečení dostatočného prúdenia vzduchu (pravidelné aktívne vetranie najmä kuchyne, kúpeľne, pivnice, komory, práčovne ),
• zabezpečení účinných odsávacích zariadení (najmä v kuchyni a v kúpeľni),

Ak už je pleseň na stene, likvidácia je možná produktmi z radu COMBAT a to v závislosti od stupňa postihnutia a tiež v závislosti od toho či sa jedná o interiér alebo exteriér.

Máte otázky? Napíšte nám

Potrebujete pomôcť s aplikáciou?

Robíme aj dekoratívne úpravy stien

Alebo maľovanie a stierkovanie

Na základe recenzií našich zákazníkov na Facebook-u a Google máme pri 61 recenziách hodnotenie 5 z 5

+421 903 404 131

profipaint@profipaint.sk